Zapraszamy do Przedszkola - Marzenia się spełniają!


O projekcie

PRZEDSZKOLE ŻYRAFY MATYLDY

Gmina Fałków realizuje projekt pn. Przedszkole Żyrafy Matyldy. Jest to projekt o charakterze edukacyjnym. Głównym jego założeniem jest zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich poprzez stworzenie nowych miejsc przedszkolnych.

Realizacja projektu odbywa się na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego / Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

W ramach projektu utworzone zostaną dwa punkty przedszkolne, w tym jeden z dwiema grupami zlokalizowany w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury w Fałkowie oraz jeden przy Publicznej Szkole Podstawowej w Czermnie.

Okres realizacji projektu: 01 października 2013r. - 30 czerwca 2015r.

Projekt skierowany jest do 54 dzieci w wieku 3-4 lata z terenu Gminy Fałków, w tym do 25 dziewczynek i 31 chłopców. Wspiera dzieci nie mające możliwości wczesnej edukacji.

W ramach projektu zapewniamy:

 • 40 godzin tygodniowo zajęć edukacyjnych dla dzieci (od poniedziałku do piątku po 8 godzin dziennie)
 • zajęcia z języka angielskiego (po 4 godziny w miesiącu)
 • zajęcia z rytmiki – muzyczno-ruchowe (po 4 godziny w miesiącu)
 • opiekę logopedy i psychologa (po 4 godziny w miesiącu)
 • wycieczki / imprezy okolicznościowe
 • całodzienne wyżywienie!

Każdemu dziecku zapewniamy także, na zajęciach edukacyjnych, materiały plastyczne i techniczne.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne! Rodzice ponoszą jedynie koszt ubezpieczenia NW dziecka w każdym roku jego uczestnictwa w projekcie.

 

Uwaga: Od października 2013 roku Gmina Fałków dzieki wspołfinansowaniu z funduszy Unii Europejskiej tworzy nowe punkty przedszkolne w ramach projektu "Przedszkole Żyrafy Matyldy".

 

PRZEDSZKOLE - MARZENIA SIĘ SPEŁNIAJĄ!

Gmina Fałków realizuje projekt pn. Przedszkole – marzenia się spełniają!. Jest to projekt o charakterze edukacyjnym. Głównym jego założeniem jest zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich poprzez stworzenie nowych miejsc przedszkolnych.

W ramach projektu utworzone zostaną dwa punkty przedszkolne, w tym jeden z dwiema grupami zlokalizowany przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Fałkowie oraz jeden przy Publicznej Szkole Podstawowej w Czermnie.

Okres realizacji projektu: 01 września 2012r. - 31 sierpnia 2014r.

Projekt skierowany jest do 60 dzieci w wieku 3-5 lat z terenu Gminy Fałków, w tym do 29 dziewczynek i 31 chłopców. Wspiera dzieci nie mające możliwości wczesnej edukacji.

W ramach projektu zapewniamy:

 • 40 godzin tygodniowo zajęć edukacyjnych dla dzieci (od poniedziałku do piątku po 8 godzin dziennie)
 • zajęcia z języka angielskiego (po 4 godziny w miesiącu)
 • zajęcia z rytmiki – muzyczno-ruchowe (po 4 godziny w miesiącu)
 • opiekę logopedy i psychologa (po 4 godziny w miesiącu)
 • wycieczki / imprezy okolicznościowe
 • całodzienne wyżywienie!

Każdemu dziecku zapewniamy także, na zajęciach edukacyjnych, materiały plastyczne i techniczne.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne!

Aktualności

 • Cyrk O` Bimbolando

  18.09.2014

  Nasze przedszkolaki wybrały się na przedstawienie cyrkowe.

 • Kącik przyrody

  11.09.2014

  Kącik przyrody jest dla dzieci z naszego przedszkola doskonałym miejscem...


Projekt Przedszkole –marzenia się spełniają! realizowany jest na podstawie umowy z Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej