Zapraszamy do Przedszkola - Marzenia się spełniają!


O projekcie

Uwaga: Od października 2013 roku Gmina Fałków dzieki wspołfinansowaniu z funduszy Unii Europejskiej tworzy nowe punkty przedszkolne w ramach projektu "Przedszkole Żyrafy Matyldy".

Wszelkie informacje o nowym przedszkolu zamieszczone są na stronie internetowej Gminy Fałków www.falkow.pl

Zapraszamy

 

 

 

 

Gmina Fałków realizuje projekt pn. Przedszkole – marzenia się spełniają!. Jest to projekt o charakterze edukacyjnym. Głównym jego założeniem jest zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich poprzez stworzenie nowych miejsc przedszkolnych.

W ramach projektu utworzone zostaną dwa punkty przedszkolne, w tym jeden z dwiema grupami zlokalizowany przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Fałkowie oraz jeden przy Publicznej Szkole Podstawowej w Czermnie.

Okres realizacji projektu: 01 września 2012r. - 31 sierpnia 2014r.

Projekt skierowany jest do 60 dzieci w wieku 3-5 lat z terenu Gminy Fałków, w tym do 29 dziewczynek i 31 chłopców. Wspiera dzieci nie mające możliwości wczesnej edukacji.

W ramach projektu zapewniamy:

 • 40 godzin tygodniowo zajęć edukacyjnych dla dzieci (od poniedziałku do piątku po 8 godzin dziennie)
 • zajęcia z języka angielskiego (po 4 godziny w miesiącu)
 • zajęcia z rytmiki – muzyczno-ruchowe (po 4 godziny w miesiącu)
 • opiekę logopedy i psychologa (po 4 godziny w miesiącu)
 • wycieczki / imprezy okolicznościowe
 • całodzienne wyżywienie!

Każdemu dziecku zapewniamy także, na zajęciach edukacyjnych, materiały plastyczne i techniczne.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne!

Aktualności

 • Dzień Babci i Dziadka

  08.02.2013

  W naszych oddziałach przedszkolnych uroczystość Dnia Babci i Dziadka...

 • Bal Karnawałowy

  31.01.2013

  31 stycznia 2013 roku w naszych oddziałach przedszkolnych w Czermnie i w...


Projekt Przedszkole –marzenia się spełniają! realizowany jest na podstawie umowy z Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej